Новини

Запрошення до участі у грантовому конкурсі

Запрошуємо подати проєктні пропозиції в рамках проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні (Підтримка DIA)», що є частиною сектору Демократичного врядування ПРООН в Україні.

 

Ініціатива здійснюється за фінансування Уряду Швеції та у тісній співпраці з Міністерством цифрової трансформації України (МЦТ). Трирічний проєкт ґрунтується на багаторічному досвіді ПРООН в Україні у двох царинах: реформа адміністративних послуг і реінжиніринг та оцифровування бізнес-процесів для створення електронних послуг – у тому числі із залученням громадян та експертів.

У 2020 році Україна відкрила, за словами Уряду, нову епоху для взаємодії між громадянами та державою завдяки комплексу цифрових рішень «Дія» під егідою довгострокового бачення «Держава у смартфоні». У рамках Проєкту підтримки DIA, ПРООН допомагає своїм урядовим партнерам, в першу чергу МЦТ, обрати загальнодоступні послуги, з якими представники вразливих груп стикаються в життєвих ситуаціях, щоб забезпечити переведення таких послуг у цифровий або мобільний формат цілком, або частково.

Протягом трьох років співпраці МЦТ, його система CDTO (спеціалістів з питань цифрової трансформації) та партнери в Уряді та Парламенті також отримають глибше розуміння підходу, заснованого на правах людини, при розробці державних послуг для громадян-клієнтів. Проєкт продовжить вивчати досвід національних правозахисних інституцій в Європі, щоб наблизити та адаптувати його до українського середовища. Проєкт також активно працюватиме з громадянами-клієнтами, щоб покращити їхні цифрові навички та зміцнити довіру до рішень, пропонованих за допомогою нових технологій.

Цілі проєкту:

-- Надати державним партнерам достатні знання та навички для формування і впровадження політики цифровізації послуг, орієнтованих на громадян, відповідно до принципів підходу, що базується на правах людини з урахуванням принципів ґендерної рівності;

-- Розробити набори цифрових послуг, орієнтованих на клієнтів і пов’язаних із конкретними життєвими ситуаціями, із залученням широкого кола зацікавлених сторін і з урахуванням фактору ґендерної рівності;

-- Забезпечити ліпший рівень поінформованості українських жінок та чоловіків щодо доступних їм цифрових і мобільних послуг та ширше використання технологій для задоволення власних потреб.

 

Проєкт підтримки DIA не концентрується виключно на розробці нових, більш зручних та людиноцентричних електронних послуг.

Дослідження, яке нещодавно завершила ПРООН, свідчить про те, що хоча поява нових електронних інструментів, послуг та платформ є бажаною, насправді інклюзивна цифрова трансформація з’явиться завдяки зміцненню зв’язків між носієм обов’язків (Міністерством цифрової трансформації та однойменним Парламентським Комітетом, а також органами місцевого самоврядування у випадку місцевих послуг) та правовласниками (особами, які користуються послугами, або групами, які представляють таких громадян). Численні учасники – наприклад, ОГС, підприємства та партнери з розвитку – також беруть участь у розробці, обстоюванні та просуванні використання електронних послуг для громадян. Як такі, їхні позиції, переконання, кваліфікація та операційні модальності впливають на відповідні процеси.

Під час підготовки проєкту до запуску, ПРООН розглянула практики тристоронньої співпраці між громадянським суспільством, урядом та партнерами з метою наближення реформ до громадян у більш зрозумілому форматі та для сприяння діалогу, а не односторонній, «рекламній» комунікації.

Одним із прикладів, який було розглянуто, був регіональний тур в рамках «Партнерства Відкритий уряд» та консультації, підтримані ПРООН в Україні, що завершились спільною розробкою Національного плану дій у 2014 році.

Ще більш доречний випадок, який став зразком для концептуалізації цього запрошення до подання проєктних пропозицій, був розпочатий на початку 2017 року і пов’язаний із підвищенням обізнаності та збором відгуків щодо запланованої реформи охорони здоров’я. У цьому випадку Міністерство охорони здоров’я співпрацювало з CentreUA та за підтримки партнерів з розвитку (зокрема, програми ULead) провело близько 70 консультацій у всіх регіонах України в рамках туру «ЗміниТИ». Примітно, що Міністерство охорони здоров’я взяло на розгляд пропозиції та публічно звітувало про результати консультацій, тим самим підвищуючи довіру до процесу реформи та скорочуючи відстань комунікацій між «урядом у Києві» та реальними людьми, яким він повинен служити.

У випадку з Проєктом підтримки DIA, незважаючи на пандемію COVID-19 та пов'язані з нею обмеження на поїздки та особисті контакти (які з сьогоднішнього дня в Україні послаблюються), дуже важливо звернутися до громад за межами Києва та за межами великих мегаполісів (Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя) та обласних центрів.

Філософія проєкту полягає в тому, що справді інклюзивні, засновані на правах людини, електронні послуги можуть створюватися лише за умови, що з широкими групами зацікавлених сторін належно консультуються, що різнобічні голоси почуті, та безбар'єрна комунікація між суб'єктами, що формують політику (Міністерствами та Парламентськими Комітетами), та громадянами-клієнтами у віддалених регіонах встановлена.

Хоча вже зазначене дослідження «Електронні послуги: досвід, довіра, доступність» зробило перші кроки в опитуванні восьми груп користувачів електронних послуг, а Лабораторія інноваційного розвитку ПРООН пілотувала деяку інформаційну діяльність, ПРООН та МДТ вважають, що є корисним більш всеосяжний, «живий» тур.

У світлі нестабільної ситуації з обмеженнями через COVID-19 у 2021 році та для перевірки оптимальної моделі більш масштабного туру в 2022 році, Проєкт підтримки DIA вітає заявки кваліфікованих ОГС та їх коаліцій/консорціумів, які можуть запропонувати детальний опис бачення того, як пілотний етап такого туру може працювати, реалізуючи різнобічні заходи та перевіряючи, які з них працюють найкраще.

Цей «тестовий тур», натхненний двома наведеними вище прикладами, має наступні цілі:

1. Надати місцевим громадам населених пунктів, яких рідко (якщо взагалі) відвідують найвищі посадові особи та партнери з питань розвитку, канал прямої комунікації з представниками(цями) київських центрів прийняття рішень (МЦТ повністю підтримує цю ідею і готове делегувати своїх представників високого рівня до участі у подіях за межами Києва, яких може бути заплановано близько восьми);
2. Вислухати болі, бажання, страхи та побажання (мрії) місцевих громад (дуже важливо, аби долучалися дуже різноманітні групи) щодо електронних послуг та цифрової трансформації в цілому в державі;
3. Протестувати різноманітні формати (презентації, сесії із пошуку майбутнього, фокус-групи, структуровані та модеровані діалогові формати тощо) та варіанти порядку денного (проведення заходів у вихідні або у робочі дні; проведення зустрічей поза робочим часом, щоб забезпечити участь тих, хто працює; переходи між форматами презентації та блоками співтворчості для досягнення найкращої продуктивності тощо) та місця проведення (школа, бібліотека, місцевий культурний центр, на відкритому повітрі тощо) – так, щоб основний тур у 2022 році використовував a) оптимальні формати та b) найбільш зручні програми заходів / порядки денні;
4. Використовуючи можливість, зібрати відгуки про комунікаційні матеріали МЦТ або «Дії» та заплановані комунікаційні продукти, які буде виробляти ПРООН («жива лабораторія» для громадян для спільного створення повідомлень, участь у «A/B тестуванні» матеріалів);
5. Якщо можливо, випробувати гіпотези щодо реінжинірингу послуг перед зміною відповідних нормативних актів (див. відповідний пункт 2 вище). Це можна зробити, розшукуючи представників громад, які, швидше за все, є цільовою аудиторією певної послуги, і детально розпитуючи їх про досвід, проблеми та розчарування та можливі «шляхи виходу». ПРООН надасть докладні вказівки щодо цього пункту.

Пропозиції повинні включати/відповідати на такі міркування:

-- Запропонований підхід повинен бути апробований за межами великих міст і охопити принаймні дві області України (вибір областей остаточно затверджуватиметься ПРООН). Це можуть бути сусідні області або ті, що представляють географічне різноманіття України, – відповідно до пропозицій ОГС/коаліції/консорціуму;

-- Процес повинен бути побудований на методології спільних обговорень і загалом відповідати підходу, заснованому на правах людини (принципи «підзвітності», «участі та інклюзії», «рівності та недискримінації»), а також враховувати та включати аспекти гендерної рівності та рівноправності;

-- У світлі вищезазначених «цілей тестового туру», підхід повинен поєднувати елементи підвищення обізнаності (МЦТ або зовнішні спеціалісти з цифрової трансформації будуть частиною цього компоненту), консультацій, процесу співтворення та збору відгуків. ОГС/коаліції/консорціуми можуть запропонувати будь-які методи або порядок денний, які вони вважають за потрібне, але наполегливо рекомендується переглянути два наведені вище приклади регіональних турів для натхнення;

-- Не існує мінімальної кількості зацікавлених сторін або організацій, з якими слід проконсультуватися на цьому першому експериментальному етапі туру. Проте більша різноманітність та більша кількість вітаються. Заявникам пропонується подумати про паралельні допоміжні засоби охоплення різноманітної аудиторії заздалегідь до основного етапу заходів/консультацій, попереднього збору питань і тем та роздумів, що виходять за рамки звичайних засобів розгляду цільових груп. Таким чином, наприклад, заявники можуть запропонувати провести попередні консультації з цільовими вразливими групами до того, як команда МЦТ/ПРООН/ОГС/Консультант приїдуть для участі у одноденному заході, що таким чином зробить основний захід ще більш ефективним.

У результаті реалізації запропонованої ініціативи, Проєкт підтримки DIA, МЦТ та інші відповідні зацікавлені сторони в Києві повинні узагальнити уроки, отримані на пілотному етапі консультацій, а ОГС/коаліції/консорціуми, що беруть участь, наростять свої можливості щодо просвітницької діяльності та можливості у сфері партисипативної та інклюзивної цифрової трансформації.

Результати цього експериментального етапу закладуть основу для більш масштабного загальнонаціонального туру, який відбудеться в 2022 році, – як такі, уроки «того, що не вдалося» є настільки ж важливими і, можливо, навіть ціннішими, ніж «те, що спрацювало добре».

ПРООН братиме участь у регіональних заходах і, найімовірніше, делегуватиме експертів з питань електронних послуг та цифрової трансформації, щоб постійно супроводжувати команду туру. Крім того, попередні обговорення з МЦТ показали, що представники Міністерства (потенційно, його керівництво або принаймні галузеві експерти) хотіли б долучитися до заходів під егідою туру, вирушаючи в регіони та встановлюючи зв'язки із місцевими громадами. ПРООН також залучатиме одного-двох спеціалістів з цифрової трансформації – своїм коштом – для участі у всіх регіональних заходах та відповіді на запитання різних груп, з якими будуть проводитися консультації. Таким чином, попередній досвід ОГС-заявника у цифровій трансформації вважатиметься цінним активом, але не буде основним критерієм для отримання гранту.

Усі відповідні заходи та діяльності потрібно буде завершити до 15 грудня 2021 року, а максимальне співфінансування ПРООН не може перевищувати 45 000 доларів США.

Усі заявки українською або англійською мовами мають бути отримані ПРООН не пізніше 18 липня 2021 року до 23:59.

З детальними умовами конкурсу, а також інструкціями щодо участі, можна ознайомитись тут:

 

Zip icon