Новини

Підхід, заснований на правах людини, задля посилення громадянського суспільства

Львів, 21-23 грудня 2016 р. – ГО «МАРТ» – Чернігівська правозахисна організація – та ПРООН провели триденний тренінг для тренерів з питань підходу, заснованого на правах людини (ППЛ), для організацій громадянського суспільства, аби надати їм знання та інструменти для подальшого просування цього підходу серед своїх колег із громадського сектору в регіонах України.


9476363859423240346Чи ті, хто має певні права, можуть ефективно їх відстоювати? Чи ті, хто зобов'язаний реалізовувати ці права, дійсно спроможні виконувати свою роботу? На ці питання дає відповідь підхід до програм розвитку, заснований на правах людини (ППЛ). Організації громадянського суспільства можуть стати набагато більш ефективними у своїй діяльності, якщо застосовуватимуть цей підхід щодня. Аби допомогти їм у цьому, ПРООН провела тренінг для 18 тренерів, спрямований на надання їм знань та інструментів для подальшого ефективного поширення підходу іншим, меншим ОГС у регіонах України.

Підхід, заснований на правах людини, став одним з керівних підходів у діяльності міжнародних організацій і агенцій розвитку. Організація Об'єднаних Націй та її установи почали впроваджувати принципи ППЛ в усі свої програми задля сприяння сталому соціальному розвитку. Цілі сталого розвитку (ЦСР) допомогли включити питань прав людини до порядку денного розвитку політики, і в такий спосіб сприяли створенню нової сфери сталого соціального розвитку шляхом залучення більш широкого кола зацікавлених сторін. Протягом усього цього процесу все більшою стає роль організацій громадянського суспільства (ОГС), оскільки ці організації мають найбільший потенціал для застосування підходів сталого розвитку на місцях. ППЛ на даний час вважається максимально прийнятним підходом для сприяння соціальному розвитку. Але що ж це насправді означає - застосовувати цей підхід? Та яка різниця, вирішить організація застосовувати його чи ні?

96857232289590Загальновизнаним фактом є те, що сприяння та захист прав людини є критичним для досягнення миру, сталого людського розвитку, демократії та безпеки, а також взаємопов'язаність та неподільність цих цілей. ППЛ є технологією досягнення цих цілей, та приносить неоціненні переваги у підвищенні рівня залучення місцевої громади, врахуванні інтересів вразливих груп суспільства, підвищенні прозорості та підзвітності, просуванні поваги до прав людини та допомоги органам влади у виконанні їхніх зобов'язань стосовно прав людини, призводить до сталих змін, оскільки програми, розроблені на основі прав людини, спрямовані на довгостроковий вплив на культурні та соціальні норми та цінності, структури, політики та практики.

Незважаючи на ці чітко визначені переваги та потенціал щодо просування соціального розвитку, застосування підходу, заснованого на правах людини, в діяльності організацій громадянського суспільства є значно менш поширеним. «Регіональне дослідження застосування підходу, заснованого на правах людини, організаціями громадянського суспільства Білорусі, Молдови та України», проведеного за підтримки ПРООН, засвідчує, що справжній рівень розуміння ППЛ є достатньо низьким, та більшість організацій громадянського суспільства не знають, як цей підхід застосовувати, хоча деякі ймовірно несвідомо це роблять. Близько третини організацій мають неправильне уявлення про підхід, у той час як переважна більшість з них (83%) вважають, що вони підхід застосовують, хоча насправді це не так.

645823783549056895Потенційний масштаб можливого застосування ППЛ в Україні є величезним. Законодавчі рамки створюють українським організаціям громадянського суспільства сприятливе середовище для застосування підходу, адже Закорн «Про об'єднання громадян» надає їм право захищати права та свободи громадян та просувати соціальні інтереси. Це є великою перевагою у застосуванні підходу, оскільки існує менше зовнішніх перешкод щодо застосування принципів ППЛ щодо прозорості та участі, оскільки організпації можуть діяти відкрито та не існує законодавчих перешкод участі громадян.

Щоб у повній мірі скористатись цими перевагами сприятливого існуючого соціально-політичного середовища в Україні, ГО «МАРТ» та ПРООН було проведено тренінг для 18 тренерів з числа ОГС - регіональних лідерів (хабів) з питань підходу, заснованого на правах людини. Метою тренінгу було надати їм знання та необхідні навики щодо подальшої передачі знань про підхід іншим громадським організаціям у їхніх регіонах. Протягом триденного тренінгу учасники отримали добрий рівень розуміння фундаментальних принципів ППЛ, навчилися, як впроваджувати підхід у програмах та проектах власної організації, та були поінформовані про додаткові елементи, які слід враховувати при плануванні навчальних заходів для місцевих громадських активістів з питань впровадження підходу.

ПОДАЛЬШІ КРОКИ

9583457483950346Погляд на реформи в Україні з точки зору прав людини є критично важливим для ПРООН. Тому очікується, що професійно підготовлені тренери з організацій-регіональних лідерів (хабів), які отримали посібники тренерів та всі необхідні навчально-методичні матеріали, у подальшому проведуть свої власні тренінги в регіонах на початку 2017 року. У такий спосіб, вони зможуть підвищити поінформованість щонайменше 200 представників менших ОГС з цієї теми. ПРООН тоді надасть підтримку на конкретні ініціативи вмотивованих ОГС, пов'язані з покращенням їхніх політик та практик у вдіповідності до вимог ППЛ.

Уже існують перші історії успіху ОГС щодо застосування підходу, заснованого на правах людини. У відповідності до цих принципів, Центр підтримки громадських та культурних ініціатив «Тамариск» - спробував застосувати набуті знання та у більш ефективний спосіб допомогти своїй ціільовій громаді. Завдяки відповідній ініціативі було посилено відносини довіри між громадським суспільством та органами влади, а громадяни, в свою чергу, стали більш поінформованими про порядок денний питань, що розглядаються місцевою радою на сесіях. Більше того, міська рада нещодавно оголосила, що закладає додаткових 500 тис. грн. на рік для підтримки проектів, ініційованих місцевою громадою. Читайте більше про цю історію тут.