Новини

Україна на шляху до більш рівноправного суспільства?

У той час як Україна буде звітуватися щодо виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) у лютому 2017 року, правозахисні об'єднання жінок-активісток сформулювали перелік актуальних питань, які Комітет CEDAW має поставити при розгляді державної періодичної доповіді про виконання Конвенції.

IMG 00106868768576897 
Для незалежної оцінки прогресу, досягнутого українським урядом у припиненні гендерної дискримінації у рамках зобов'язань щодо виконання Конвенції, прийнятої у 1979 році, коаліція жіночих та правозахисних громадських організацій «Гендерна стратегічна платформа», яка включає понад 45 громадських організацій, за підтримки ПРООН активно працює над альтернативною доповіддю про становище жінок, яка буде представлена Комітету напередодні огляду України в Женеві.
 
 
Звітуємо про зусилля уряду щодо припинення гендерної дискримінації
 
Альтернативна доповідь констатує, що переважна частина заявлених державою пріоритетних реформ не включає підходів гендерної рівності ні в змісті реформ, ні в складі експертів-розробників. Також не здійснюється гендерна оцінка наслідків реформ.
 
Громадські активістки також наголошують на розриві у можливостях у сфері зайнятості. За даними Державної служби статистики України, чисельність працюючих жінок у віці 15-70 років (7,9 млн.) є меншою на 700 000 за число працюючих чоловіків у тій же віковій групі (8,6 млн.). Офіційні статистичні дані також демонструють, що середня зарплата жінок (3 966 грн.) на 35,6% менша за зарплату чоловіків (5 379 грн.) на еквівалентних посадах.
 
Однак, активістки відзначили також низку позитивних моментів, зокрема це реформа поліції України, в якій наразі кількість жінок-поліцейських склала 25%, і жінки, уперше в українській історії, патрулюють вулиці. Більш того, на 1,4% виросла кількість парламентарок та активізувався парламентський підкомітет з питань гендерної рівності і недискримінації, результатами роботи якого є прийняття кілька важливих для просування жінок законів, серед яких: Закон «Про місцеві вибори», що містить норму про гендерні квоти для виборчих списків.
 
Шлях українського уряду вперед
 
На основі пропозицій, представлених влітку Гендерною стратегічною платформою та іншими громадськими організаціями щодо восьмої періодичної доповіді країни, перед-сесійна робоча група Комітету підготувала перелік питань для України, який включає 15 тематичних блоків, що стосуються гендерних аспектів питань прав людини, з яким наразі зіткнулась держава.
 
Питання Комітету в основному зосереджені на участі жінок у політичному та суспільному житті, законодавчій та інституційній базі та доступі до правосуддя, національному механізмі щодо поліпшення становища жінок, гендерному насильстві по відношенню до жінок та зайнятості. Крім того, Комітет звернув особливу увагу на питання, які не були висвітлені в державній доповіді, а саме: захист уразливих груп жінок, що постраждали від конфлікту на сході України (ромські жінки, жінки похилого віку та жінки, що проживають у сільській місцевості), а також становище внутрішньо переміщених жінок.
 
Комітет попросив українську державну делегацію зазначити заходи, які вживаються для врахування гендерних аспектів у провадженні щонайменш 18 реформ, які розпочались у державі, у тому числі конституційної реформи у сфері децентралізації, правосуддя та прав людини.
 
У той час як держава готує відповіді на всі ці питання, наступним кроком буде обговорення з членами Комітету в Женеві детального плану України щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.