Новини

Наскільки добре Україна бореться з дискримінацією по відношенню до жінок?

Українське громадянське суспільство оцінює дотримання Україною Конвенції ООН проти дискримінації жінок (CEDAW) у ролі альтернативних спостерігачів основних досягнень і викликів, особливо в постраждалих від конфлікту регіонах, з метою досягнення гендерної рівності в Україні.

 
Image-1765789Київ, 21 липня 2016 р. – Провідні жіночі організації громадянського суспільства зустрілися для координації підготовки альтернативних доповідей щодо виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), прийнятої у 1979 році та ратифікованої 189 державами, включно з Україною, яка тепер є юридично зобов'язаною виконувати положення Конвенції.
 
Конвенція, що часто описується як міжнародний білль про права жінок, визначає поняття дискримінації по відношенню до жінок і встановлює порядок денний для протидії такій дискримінації на національному рівні. Наразі Україна підготувала свою восьму періодичну доповідь.
 
У той час як Україна буде звітуватися наступного року, групи громадських організацій планують представити Комітету CEDAW свої доповіді про поширеність різних форм дискримінації та насильства по відношенню до жінок в Україні як альтернативні свідчення про значні та укорінені перешкоди, з якими українські жінки стикаються в різних сферах свого життя.
 
IMG 00087768У ході підготовки до засіданні перед-сесійної робочої групи Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок, представники 5 груп громадських організацій, які подають свої тіньові доповіді, узгодили ключові питання, які повинні бути підняті на засідання Комітету в Женеві наступного тижня (25-29 липня 2016 року).
 
Основні питання стосуються становища ромських жінок, гендерного насильства в зоні збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях, наслідків збройних конфліктів для жінок, участі жінок у процесі створення та підтримки миру і безпеки, а також положення жінок на ринку праці.