Блог категорії Публікації

Ґендерний аудит для громадських організацій

Розробка планів дій на основі результатів ґендерного аудиту дає змогу посилити ґендерні компетенції учасників і впровадити нові сучасні методи роботи для підвищення організаційного потенціалу та поліпшення якості програмної діяльності організацій громадянського суспільства (ОГС).

Права жінок та ґендерна рівність належать до основних прав людини, гарантованих у численних міжнародних договорах, резолюціях, деклараціях, платформах і програмах дій у галузі прав людини.

Проте й досі організації громадянського суспільства можуть виключати ґендерну рівність із переліку пріоритетів своєї діяльності. Які вигоди від проведення ґендерного аудиту отримують організації громадянського суспільства? Ґендерний аудит дає змогу не тільки поліпшити якість політик, стратегій і заходів з погляду ґендерної рівності, а й надає організаціям, які беруть участь в аудиті, низку переваг.

У посібнику ви знайдете ґендерну абетку, принципи проведення ґендерного аудиту, опис його етапів та методів, а також приклади інструментів, які можна використати або адаптувати для проведення аудиту.

Посібник може бути корисним для всіх зацікавлених у проведенні ґендерного аудиту організацій громадянського суспільства, а також для формальних і неформальних об’єднань, мереж, коаліцій, асоціацій.

Посібник підготовлено ГО «Центр «Жіночі перспективи», яка належить до Мережі хабів України, за сприяння ПРООН і фінансової підтримки МЗС Данії.

https://issuu.com/undpukraine/docs/gender_20audit_20-_20book_20a5_20_interactive_