Новини

Чи готова Україна до наступного розгляду комітетом CEDAW у Женеві?

Київ, 19 грудня 2016 – Ґендерна стратегічна платформа – коаліція сприяння ґендерній рівності – сьогодні презентувала представникам профільного Парламентського Комітету та Офісу Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини 8-й альтернативний періодичний звіт організацій громадянського суспільства щодо впровадження Україною Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок (CEDAW).


xCEDAW jpg pagespeed ic urTG4D8qQyУ лютому 2017 року Україна підлягає черговому розгляду стосовно виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації проти жінок (CEDAW), що була затверджена у 1979 році та ратифікована 189 державами, включаючи Україну, що зараз юридично зобов'язує державу впроваджувати її положення на практиці і представляти національні доповіді кожні чотири роки про заходи, вжиті для виконання зобов'язань за конвенцією. Часто згадувана як Міжнародний білль про права жінок, Конвенція визначає, що є дискримінацією по відношенню до жінок, і встановлює порядок денний для національних дій щодо усунення такої дискримінації.

Ґендерна рівність та уповноваження жінок лежать в основі мандату Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН). У рамках Стратегії щодо встановлення ґендерної рівності 2014-2017 рр., ПРООН працює задля інтеграції питань ґендерної рівності та уповноваження жінок у кожен аспект своєї роботи по підтримці урядів країн в їхніх зусиллях щодо подолання бідності та зниження нерівності та неврахування інтересів жінок.

В Україні ПРООН підтримала Ґендерну стратегічну платформу – коаліцію організацій, які займаються захистом прав жінок та прав людини в цілому, що складається з понад 45 організацій громадянського суспільства (ОГС), - задля підготовки 8-го Альтернативного періодичного звіту про ситуацію жінок у країні. Громадянське суспільство планує подати Комітету CEDAW свій власний звіт про різні форми дискримінації та насилля проти жінок, представляючи альтернативний місцевий погляд на існуючі змістовні бар'єри, з якими досі стикаються українські жінки у різних сферах життя. Цей звіт буде подано Комітету CEDAW напередодні розгляду державного звіту у Женеві.

cq5dam.web.540.390Альтернативний звіт вказує на те, що переважна більшість державних пріоритетних реформ не враховують підходу ґендерної рівності ані у порядку денному, ані в складі експертних команд, які цими реформами займаються. Також не проводиться жодних оцінювань ґендерного впливу реформ.

Громадські активісти також наголошують на існуючому розриві у можливостях працевлаштування. За даними Державної служби статистики України, в державі є на 700 тис. працюючих жінок у віці 15-70 років менше (7,9 млн.), аніж працюючих чоловіків тієї ж вікової групи (8.6 млн.). Офіційна статистика також показує, що жінки в середньому заробляють щомісяця на 35,6% менше (3966 грн.), ніж чоловіки (5379 грн.) на рівнозначних посадах та з подібними навиками.

Проте організації громадянського суспільства також відзначили певну кількість позитивних зрушень, зокрема, у сфері реформи поліції: серед українських поліцейських зараз 25% жінок, а жінки-поліцейські патрулюють вулиці вперше в українській історії. На додачу до цього, кількість жінок-народних депутаток України зросла на 1,4%, а також розпочав свою роботу парламентський підкомітет з питань ґендерної рівності та недискримінації. Це призвело до прийняття кількох важливих законодавчих актів із врахуванням шляхів покращення стану жінок, таких як Закон «Про місцеві вибори», який встановлює ґендерних квот щодо виборчих списків.

536403735634536484Головні проблемні питання у звіті стосуються становища ромських жінок, ґендерно-обумовленого насилля у зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях та наслідків збройного конфлікту для жінок, участі жінок у зусиллях по відновленню миру та безпеки, а також становища жінок на ринку праці.

Ці ключові теми Альтернативного звіту обговорювалися під час круглого столу, організованого сьогодні в Києві Ґендерною стратегічною платформою. Протягом обговорення у форматі круглого столу експерти та спеціалісти з ґендерних питань презентували 8-й Альтернативний звіт представникам Парламенту, державних інституцій та міністерств. В обговоренні взяли участь серед інших Ірина Суслова, народний депутат, голова підкомітету з питань ґендерної рівності та недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин та міжнародних відносин; Блерта Чела, Заступниця Директора Представництва ПРООН в Україні; Ігор Гуцуляк, консультант ПРООН з питань демократичного врядування та ґендеру; та Аксана Філіпішина, представник Уповноваженого – начальник Управління з питань захисту прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини.

ПОДАЛЬШІ КРОКИ

На основі питань, що підіймалися цього літа Ґендерною стратегічною платформою та іншими організаціями громадянського суспільства стосовно 8-го періодичного звіту, що представлявся Україною, предсесійна робоча група Комітету CEDAW підготувала перелік питань, який охоплює 15 тематичних сфер стосовно прав людини, пов'язаних із ґендерними викликами, з якими сьогодні стикається українська держава.

11954831 1006370582759814 3022879186799239672 nПитання Комітету передусім зосереджувались на участі жінок у політичному та публічному житті, законодавчих та інституційних рамках та доступі до правосуддя, національних механізмах посилення ролі жінок, ґендерно-обумовленому насиллі проти жінок та питаннях працевлаштування. Комітет також наголошує на захисті груп жінок, які особливо постраждали унаслідок конфлікту в східній Україні (роми, жінки старшого віку та сільські жінки), а також на ситуації з внутрішньо переселеними жінками, які не були охоплені даним звітом.

Комітет CEDAW просить українську державну делегацію окреслити заходи, застосовані по відношенню до наскрізного впровадження ґендеру у порядок денний щонайменше 18 реформ, що впроваджуються в країні, включаючи конституційну реформу децентралізації, правосуддя та прав людини.

Оскільки Уряд України наразі готує відповіді стосовно всіх цих питань, наступним кроком є залучити членів Комітету CEDAW у Женеві до обговорення детального плану України щодо подолання всіх форм дискримінації проти жінок.

Дана ініціатива впроваджена у рамках проекту ПРООН «Демократизація, права людини та розвиток громадянського суспільства», який виконується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.