Новини

Омбудсмен затвердила 5-річний План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини

Київ, 9 березня 2016 – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (Омбудсмен) Валерія Лутковська затвердила План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, яким передбачено постійний проактивний моніторинг працівниками Секретаріату Уповноваженого стану виконання Стратегії відповідними державними органами.

 
Серед напрямів, у сфері яких проводиться робота, – протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, запобігання та протидія дискримінації, забезпечення права на життя, права на свободу та особисту недоторканність, права на справедливий суд, права на участь в управлінні державними справами та у виборах, права на приватність, свободи думки і слова та доступу до інформації, свободи мирних зібрань та об'єднань, прав корінних народів і національних меншин, прав учасників антитерористичної операції, а також захист прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
 
Стратегія (2015-2020), яка містить 24 пріоритетні напрями, була підписана президентом у серпні 2015 року. Вона охоплює широке коло прав і свобод, у тому числі відповіді на нові виклики (наприклад, підтримку прав людини на територіях, які не перебувають під контролем України, або захист прав ВПО). Рівність чоловіків і жінок було закріплено в документі як окремий пріоритет.
 
ПРООН в Україні відіграла активну роль у створенні першої Національної стратегії у сфері прав людини і Національного плану дій, спрямованих на вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого механізму захисту прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній сфері.
 
Починаючи з листопада 2014 року, експерти ПРООН брали участь у тематичних робочих групах з метою інтеграції принципів і підходів ООН у документ, працюючи з представниками Секретаріату Омбудсмена, уряду, громадянського суспільства і міжнародних організацій.
 
Після підписання Стратегії був розроблений Національний план дій, над яким працювали понад 250 експертів (представники уряду і громадянського суспільства) у рамках шести тематичних груп. ПРООН провела короткострокову експертизу для сприяння процесу консультацій та подальшій інтеграції пропозицій у документ. Протягом трьох місяців відбулося більше 34 зустрічей з підготовки проекту Плану та 3 сесії з його фіналізації. І, нарешті, Плані дій з реалізації Стратегії був підписаний Прем'єр-міністром у листопаді 2015 року.
 
nakaz