Новини

Права людини мають залишатися у фокусі уваги всіх законодавчих ініціатив: Блерта Чела, ПРООН

На сьогодні Україна виконала План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 29% згідно з оцінкою, яку провели 11 організацій громадянського суспільства. Правозахисники рекомендують внести зміни до Плану дій для покращення захисту прав людини та координації між державними органами.

10 грудня 2018 року в рамках відкриття Всеукраїнського тижня прав людини, топ-посадовці Міністерств юстиції, соціальної політики та внутрішніх справ, правозахисники, представники ПРООН та УВКБ ООН обговорили досягнення України у реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року, а також недавні результати дослідження змін у сприйнятті та розумінні прав людини.

«Україні вдалося досягти значного прогресу в сфері захисту прав людини. Прийняття Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та Плану дій передбачає просування ідей миру, справедливості та сталого розвитку. Права людини мають залишатися у фокусі уваги всіх законодавчих ініціатив, навіть у час, коли у деяких областях діє воєнний стан», - наголосила Блерта Чела, заступниця директора ПРООН в Україні.

Прийнята у 2015 році, Національна Стратегія у сфері прав людини спрямована на покращення державних механізмів захисту прав і свобод людини, заснованих на принципах рівності та недискримінації.

Сергій Петухов, заступник Міністра юстиції, окреслив основні кроки у реалізації Стратегії. Розроблено методологію моніторингу виконання Нацстратегії. Український парламент прийняв прогресивне законодавство щодо запобігання та протидії домашньому насильству. У 2018 році запроваджено посаду Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, щоб відповідно координувати роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків у суспільному й політичному житті. Окрім того, в Міністерстві юстиції України створено Головне управління з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності, завданням якого є формування державної політики в галузі прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності.

"У тісній співпраці з громадянським суспільством та міжнародними партнерами ми працюємо над оновленням Плану дій задля досягнення чіткішого формулювання заходів. Попереду багато роботи, і лише спільними зусиллями ми можемо пришвидшити поступ", - підкреслив Сергій Петухов.

Поправки до Плану дій відносяться до свободи об'єднань, захисту прав дитини та переміщених осіб, застосування міжнародного гуманітарного права, боротьби з гендерно-обумовленим насильством, торгівлею людьми та всіма формами дискримінації.

"Україна реалізувала План дій лише на 29%. Найбільш помітний поступ досягнуто у забезпеченні права на свободу, найменший - у захисті прав людей, які живуть на територіях, що є не підконтрольними державі у Східній Україні ", - зауважила Ксенія Семьоркіна, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини. Еспертка додала, що Конвенція про запобігання та протидію насильству щодо жінок та насильство в сім'ї (Стамбульська конвенція) також ще має бути ратифікована Верховною Радою у повному обсязі.

Фото: Андрій Крєпкіх / ПРООН в Україні